Menu Close

အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း (၁၀)ခု

10 steps to master time management

Zawgyi

“အခ်ိန္နဲ႔ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္” ဆိုတဲ့ စကားပံုအတိုင္း အခ်ိန္ဟာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမ်ွ မေစာင့္ဘဲ ဆက္သြားေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြက အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္ၾကသလို၊ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးမခ်ၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သူေတြနဲ႔ က်ရႈံးသူေတြရဲ႕ အဓိက ကဲြျပားျခားနားျခင္းက အခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြနိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး တစ္ရက္မွာ ၂၄ နာရီဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကို ညီတူညီမၽွရေနၾကတာပါ။ အခ်ိန္ရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကို ဘယ္လို အသံုးခ်လဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာသာ မူတည္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္မက္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ရင္ ေရတို၊ ေရရွည္ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ေဘးမွာရွိတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ေတြနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္နဲ႔ ဘဝကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဘဝမွာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညႇိႏိုင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခရာက်ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အလုပ္နဲ႔ ဘဝ ဟန္ခ်က္မညီရင္ စိတ္ဖိစီးမႈလည္း ပိုမ်ားလာႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အားလပ္ခ်ိန္နဲ႔ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္လည္း ခ်န္ထားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ တိုတိုေလးပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း (၁၀) ခ်က္ကို အသိေပးလိုက္ပါရေစ။

၁။ ပန္းတိုင္ေတြကို ခ်မွတ္ပါ။

ပန္းတိုင္ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ လြဲမွားမႈေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ပန္းတိုင္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ဘူးဆိုရင္ က်ရႈံးႏိုင္ေခ်မ်ားၿပီး လိုလားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကို ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာေရရာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားသြားပါၿပီ။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်ရာမွာ အစီအစဥ္ပိုက်ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္ဖို႔ SMART Analysis ကို အသံုးျပဳျခင္းက ပိုၿပီး ထိေရာက္မႈရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Related Article : SMART ျဖစ္ရင္ ေအာင္ျမင္မယ္။

Set your goals

၂။ အခ်ိန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ စနစ္ကို ရွာရပါမယ္။

ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မယ့္ စနစ္ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထိေရာက္ဆံုး အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္က စက္ဝိုင္းစိတ္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ဝိုင္းရဲ႕ အခ်င္းမ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္း ေထာင့္မွန္က်ေအာင္ ဆြဲလိုက္တဲ့အခါ စက္ဝိုင္းစိတ္ (၄) ခု ထြက္လာပါတယ္။ ပထမဆံုးအပိုင္းက “အလ်င္လည္းလိုတယ္၊ အေရးလည္းႀကီးတယ္။” ဒုတိယအစိတ္က “အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလ်င္မလိုဘူး။” ပထမအစိတ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ တတိယအစိတ္မွာ “အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလ်င္မလိုဘူး။” ေနာက္ဆံုးအစိတ္မွာက်ေတာ့ “အေရးမႀကီးဘူး။ အလ်င္လည္း မလိုတဲ့အရာေတြ” ဆိုၿပီး လုပ္စရာ ရွိတာေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အစဥ္အတိုင္း ခြဲျခား သတ္မွတ္ရင္း အခ်ိန္ကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။

Quadrant management system

၃။ တစ္ပတ္စာ အခ်ိန္အသံုးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။

ဒီေန႔ကစၿပီး ဘာေတြလုပ္တယ္။ ဘယ္အလုပ္ေတြၿပီးသြားတယ္။ အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ရဲ႕လား။ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္က အက်ိဳးမရွိပဲ ကုန္သြားလားဆိုတာကို ဒိုင္ယာရီ စာအုပ္ထဲမွာ မွတ္ၿပီး အေပၚက စက္ဝိုင္းစိတ္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္နဲ႔ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္။

Write diary

၄။ နံနက္ခင္းမွာ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

နာမည္ႀကီး အေမရိကန္စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ “Mark Twain” က ေျပာဖူးပါတယ္။ “သင့္အလုပ္က ဖားတစ္ေကာင္ကို စားရမယ္ဆိုရင္ မနက္ပိုင္းမွာ စားဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးပါပဲတဲ့။ သင့္အလုပ္က ဖားႏွစ္ေကာင္ကို စားရမယ္ဆိုရင္ ႀကီးတဲ့အေကာင္ကို အရင္စားတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲတဲ့။” သူဆိုလိုတာက အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္ေတြကို မနက္ပိုင္းမွာလုပ္ဖို႔နဲ႔၊ အျခားအရာေတြထက္ ပိုၿပီး ဦးစြာလုပ္ဖို႔ပါပဲ။ အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္ေတြကို မနက္ပိုင္းမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္ႏိုင္ျခင္းက ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ေတြအတြက္ တစ္ေန႔လံုး အားအင္ျဖစ္ေစပါတယ္။

၅။ မေကာင္းတဲ့အေလ့အထေတြကို စြန္႔လႊတ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ အခ်ိန္ကို အၾကာႀကီးျဖဳန္းပစ္ေနတာက မေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္အမ်ားႀကီး ၾကည့္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈကြန္ရက္ကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး သံုးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဂိမ္းေဆာ့တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္စတဲ့ မေကာင္းတဲ့အေလ့အထေတြက တန္ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖဲ့စားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြအမ်ားႀကီး လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေတြကို စြန္႔လႊတ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Stop Bad Habits

၆။ အလုပ္လုပ္ရင္ ခဏတျဖဳတ္နားတဲ့ အက်င့္လုပ္ေပးပါ။

အလုပ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အနားမေပးပဲ လုပ္တာက သင့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္အတြက္ေရာ၊ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္အတြက္ေရာပါ အေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါဘူး။ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ေတြအရ ၅၂ မိနစ္ အလုပ္လုပ္ၿပီးရင္ ၁၇ မိနစ္ေလာက္ နားတာက သင့္ကို ပိုမိုလန္းဆန္းေစၿပီး အလုပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Take short breaks

၇။ နံနက္တိုင္း တရားထို္င္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။

တရားထိုင္တာနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခြဲတာနဲ႔ ဘာမွ သက္ဆိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သင္ထင္ခ်င္ထင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မနက္တိုင္း တရားထိုင္ျခင္းနဲ႔ အားကစား လုပ္တာက တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေတြအတြက္ သက္လံုေကာင္း၊ အားအင္ျပည့္ေစၿပီး အာရံုစုစည္းမႈလည္း ပိုတိုးေစပါလိမ့္မယ္။

Exercise in the morning

၈။ ညေနတိုင္း သို႔ အိပ္ရာမဝင္ခင္တိုင္း ေနာက္တစ္ေန႔တာအတြက္ လုပ္ရမယ့္ဟာေတြကို ခ်ေရးၿဖစ္ေအာင္ ေရးပါ။

အိပ္ရာမဝင္ခင္တိုင္း ေနာက္တစ္ေန႔လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကို ခ်ေရးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေနာက္တစ္ေန႔ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို ဘယ္လို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးစီးေအာင္ စဥ္းစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Related Post :  စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ Audio book

Make To Do list

၉။ လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ Application ေတြရဲ႕ Notification ေတြကို ပိတ္ထားပါ။

Notification ေတြက သင့္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာ အမွန္ပါ။ Email reply ျပန္ရမယ့္ အခ်ိန္နဲ႔ social media အသံုးျပဳခ်ိန္ေတြကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားျခင္းက အခ်ိန္ကို ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုန္ဆံုးေစပါတယ္။Turn off notifications

၁၀။ မိမိအလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ စနစ္တက်ထားပါ။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြအရ သင္အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ရႈပ္ရွက္ခတ္ေနတာက အာရံုစူးစိုက္မႈ ေလ်ာ့က်ေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ သင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ စနစ္တက်ထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တည္း အကုန္ရွင္းလင္းျခင္းမဟုတ္ပဲ တစ္ေန႔ တစ္ခု ပံုမွန္ရွင္းလင္းသြားျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္ကို ပိုၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

organize your workplace

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္းလမ္း (၁၀) ခု ျဖစ္တဲ့

၁။ ပန္းတိုင္ေတြကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ပါ။
၂။ အခ်ိန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ စနစ္ကို ရွာရပါမယ္။
၃။ တစ္ပတ္စာ အခ်ိန္အသံုးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။
၄။ နံနက္ခင္းမွာ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
၅။ မေကာင္းတဲ့အေလ့အထေတြကို စြန္႔လႊတ္ပါ။
၆။ အလုပ္လုပ္ရင္ ခဏတျဖဳတ္နားတဲ့ အက်င့္လုပ္ေပးပါ။
၇။ နံနက္တိုင္း တရားထို္င္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။
၈။ ညေနတိုင္း သို႔ အိပ္ရာမဝင္ခင္တိုင္း ေနာက္တစ္ေန႔တာအတြက္ လုပ္ရမယ့္ဟာေတြကို ခ်ေရးၿဖစ္ေအာင္ ေရးပါ။
၉။ လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ Application ေတြရဲ႕ Notification ေတြကို ပိတ္ထားပါ။
၁၀။ မိမိအလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ စနစ္တက်ထားပါ။

အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စီမံခန္႔ခြဲသြားႏိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ သင္သိသြားသလို သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း အက်ိဳးမ်ားေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္းပါးေလးကို Like နဲ႔ Share လုပ္ေပးၾကဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Motivsuccess ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြကို အပတ္စဥ္ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Facebook page ျဖစ္တဲ့ Motivsuccess ကို Like နဲ႔ See First လုပ္ထားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Motivsuccess က သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္တိုးတက္ေစဖို႔ Motivsuccess English Community ကို ဇြန္လ၊ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ MEC အေၾကာင္းကို Motivsuccess ရဲ႕ Messenger မွာလည္း လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

Unicode

အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀)ခု

“အချိန်နဲ့ ဒီရေသည် လူကိုမစောင့်” ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း အချိန်ဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မစောင့်ဘဲ ဆက်သွားနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော လူတွေက အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ကြသလို၊ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေနဲ့ ကျရှုံးသူတွေရဲ့ အဓိက ကွဲပြားခြားနားခြင်းက အချိန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီဆိုတဲ့ အချိန်ကို ညီတူညီမျှရနေကြတာပါ။ အချိန်ရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာ အကြောင်းပြချက်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အချိန်ကို ဘယ်လို အသုံးချလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာသာ မူတည်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အိပ်မက်တွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်ရင် ရေတို၊ ရေရှည် စီမံကိန်းတွေ ချမှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ဘေးမှာရှိတဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။

အချိန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်နဲ့ ဘဝကို ဟန်ချက်ညီအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိနိုင်ခြင်းက အောင်မြင်မှုအတွက် အခရာကျပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်နဲ့ ဘဝ ဟန်ချက်မညီရင် စိတ်ဖိစီးမှုလည်း ပိုများလာနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်နဲ့ မိသားစုအတွက် အချိန်လည်း ချန်ထားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ ဒါ့ကြောင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀) ချက်ကို အသိပေးလိုက်ပါရစေ။

၁။ ပန်းတိုင်တွေကို ချမှတ်ပါ။

ပန်းတိုင်တွေ ချမှတ်ရာမှာ တစ်ခါတစ်ရံ လွဲမှားမှုတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ပန်းတိုင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ဘူးဆိုရင် ကျရှုံးနိုင်ချေများပြီး လိုလားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာရေရာတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ချနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ အောင်မြင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများသွားပါပြီ။ ရည်မှန်းချက်တွေ ချရာမှာ အစီအစဉ်ပိုကျပြီး အောင်မြင်မှုရနိုင်ဖို့ SMART Analysis ကို အသုံးပြုခြင်းက ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Related Article : SMART ဖြစ်ရင် အောင်မြင်မယ်။

Set your goals

၂။ အချိန်ကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ စနစ်ကို ရှာရပါမယ်။

ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အတွက် အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် စနစ် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထိရောက်ဆုံး အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်က စက်ဝိုင်းစိတ် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ခုရဲ့ အလျားနဲ့ အနံတွေကို ထက်ဝက်ပိုင်းပြီး အလယ်မှတ်တွေကို ဆက်ပြီး ထောင့်မှန်ကျအောင် မျဉ်းနှစ်ကြောင်း ထောင့်မှန်စတုဂံ (၄) ခု ထွက်လာပါတယ်။ ပထမဆုံးစတုဂံက “အလျင်လည်းလိုတယ်၊ အရေးလည်းကြီးတယ်။” ဒုတိယစတုဂံက “အရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် အလျင်မလိုဘူး။” ပထမအစိတ်အောက်မှာရှိတဲ့ တတိယစတုဂံမှာ “အရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် အလျင်မလိုဘူး။” နောက်ဆုံးစတုဂံမှာကျတော့ “အရေးမကြီးဘူး။ အလျင်လည်း မလိုတဲ့အရာတွေ” ဆိုပြီး လုပ်စရာ ရှိတာတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို အစဉ်အတိုင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်ရင်း အချိန်ကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။

Related Post :  သင္​့ရဲ႕ ကိုယ္​ရည္​ကုိယ္​​ေသြးတိုးတက္​မႈကို ျမန္​ျမန္​ဆန္​ဆန္​ ျမႇင္​့တင္​​နိုင္​​ေအာင္​ ကူညီ​ေပးနိုင္​မယ္​့ နည္​းလမ္​း (၁၀) ခု

Quadrant management system

၃။ တစ်ပတ်စာ အချိန်အသုံးချမှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ပါ။

ဒီနေ့ကစပြီး ဘာတွေလုပ်တယ်။ ဘယ်အလုပ်တွေပြီးသွားတယ်။ အချိန်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်ခဲ့ရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် အချိန်က အကျိုးမရှိပဲ ကုန်သွားလားဆိုတာကို ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ထဲမှာ မှတ်ပြီး အပေါ်က စက်ဝိုင်းစိတ် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်နဲ့ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် အချိန်ကို ကောင်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲ နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။

Write diary

၄။ နံနက်ခင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။

နာမည်ကြီး အမေရိကန်စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “Mark Twain” က ပြောဖူးပါတယ်။ “သင့်အလုပ်က ဖားတစ်ကောင်ကို စားရမယ်ဆိုရင် မနက်ပိုင်းမှာ စားဖို့ အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့။ သင့်အလုပ်က ဖားနှစ်ကောင်ကို စားရမယ်ဆိုရင် ကြီးတဲ့အကောင်ကို အရင်စားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့။” သူဆိုလိုတာက အရေးအကြီးဆုံး အလုပ်တွေကို မနက်ပိုင်းမှာလုပ်ဖို့နဲ့၊ အခြားအရာတွေထက် ပိုပြီး ဦးစွာလုပ်ဖို့ပါပဲ။ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကို မနက်ပိုင်းမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခြင်းက နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေအတွက် တစ်နေ့လုံး အားအင်ဖြစ်စေပါတယ်။

၅။ မကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေကို စွန့်လွှတ်ပါ။

ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ အချိန်ကို အကြာကြီးဖြုန်းပစ်နေတာက မကောင်းတဲ့ အလေ့အထတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အများကြီး ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုကွန်ရက်ကို အချိန်အကြာကြီး သုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂိမ်းဆော့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်စတဲ့ မကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေက တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖဲ့စားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေအများကြီး လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းတဲ့ အလေ့အထတွေကို စွန့်လွှတ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Stop Bad Habits

၆။ အလုပ်လုပ်ရင် ခဏတဖြုတ်နားတဲ့ အကျင့်လုပ်ပေးပါ။

အလုပ်ကို တစ်ပြိုင်နက် အနားမပေးပဲ လုပ်တာက သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်အတွက်ရော၊ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်အတွက်ရောပါ အထောက်အကူမဖြစ်စေပါဘူး။ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရ ၅၂ မိနစ် အလုပ်လုပ်ပြီးရင် ၁၇ မိနစ်လောက် နားတာက သင့်ကို ပိုမိုလန်းဆန်းစေပြီး အလုပ်အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Take short breaks

၇။ နံနက်တိုင်း တရားထိုင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။

တရားထိုင်တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတာနဲ့ ဘာမှ သက်ဆိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သင်ထင်ချင်ထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်တိုင်း တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ အားကစား လုပ်တာက တစ်နေ့တာ အလုပ်တွေအတွက် သက်လုံကောင်း၊ အားအင်ပြည့်စေပြီး အာရုံစုစည်းမှုလည်း ပိုတိုးစေပါလိမ့်မယ်။

Exercise in the morning

၈။ ညနေတိုင်း သို့ အိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း နောက်တစ်နေ့တာအတွက် လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကို ချရေးဖြစ်အောင် ရေးပါ။

အိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း နောက်တစ်နေ့လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို ချရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နောက်တစ်နေ့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ဘယ်လို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးစီးအောင် စဉ်းစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်နိုင်မှသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Make To Do list

၉။ လူမှုကွန်ရက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Application တွေရဲ့ Notification တွေကို ပိတ်ထားပါ။

Notification တွေက သင့်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ အမှန်ပါ။ Email reply ပြန်ရမယ့် အချိန်နဲ့ social media အသုံးပြုချိန်တွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားခြင်းက အချိန်ကို ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။

Turn off notifications

၁၀။ မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ စနစ်တကျထားပါ။

လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ သင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာက အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့ကျစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သင် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ စနစ်တကျထားသင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့တည်း အကုန်ရှင်းလင်းခြင်းမဟုတ်ပဲ တစ်နေ့ တစ်ခု ပုံမှန်ရှင်းလင်းသွားခြင်းက လုပ်ငန်းခွင်ကို ပိုပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

organize your workplace

အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အတွက် အချိန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းလမ်း (၁၀) ခု ဖြစ်တဲ့

၁။ ပန်းတိုင်တွေကို စနစ်တကျ ချမှတ်ပါ။
၂။ အချိန်ကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ စနစ်ကို ရှာရပါမယ်။
၃။ တစ်ပတ်စာ အချိန်အသုံးချမှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ပါ။
၄။ နံနက်ခင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။
၅။ မကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေကို စွန့်လွှတ်ပါ။
၆။ အလုပ်လုပ်ရင် ခဏတဖြုတ်နားတဲ့ အကျင့်လုပ်ပေးပါ။
၇။ နံနက်တိုင်း တရားထိုင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၈။ ညနေတိုင်း သို့ အိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း နောက်တစ်နေ့တာအတွက် လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကို ချရေးဖြစ်အောင် ရေးပါ။
၉။ လူမှုကွန်ရက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Application တွေရဲ့ Notification တွေကို ပိတ်ထားပါ။
၁၀။ မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ စနစ်တကျထားပါ။

အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ အချိန်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်သိသွားသလို သူငယ်ချင်းတွေလည်း အကျိုးများစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်းပါးလေးကို Like နဲ့ Share လုပ်ပေးကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Motivsuccess ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Motivsuccess ကို Like နဲ့ See First လုပ်ထားပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Motivsuccess က သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့ Motivsuccess English Community ကို ဇွန်လ၊ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ MEC အကြောင်းကို Motivsuccess ရဲ့ Messenger မှာလည်း လွတ်လပ်စွာ လာရောက် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။

Related Posts